Gezins- en Kindercoaching

Gezins- en kindercoaching is een kortdurende en effectieve vorm van begeleiding voor kinderen die om verschillende redenen problemen met zichzelf en/of de omgeving ervaren. Deze problemen kunnen het functioneren, het welzijn en de ontwikkeling van het kind soms behoorlijk in de weg zitten. Het kan lastig zijn voor het kind of het gezin om het probleem zelf op te lossen. Zoeken naar de oorsprong van een probleem van het kind en het gezin waarin hij opgroeit is een belangrijke focus. Hoe komt het dat een kind zich zo voelt of gedraagt zoals nu en hoe krijgen we dit weer in balans. Dit voorkomt dat een kind op een andere manier problemen ontwikkelt op een later tijdstip.

Ik begeleid een kind naar het ontdekken van zijn talenten en help het kind zijn zelfregulerend vermogen te ontdekken en in te zetten.

Ik help om betekenis en richting te geven aan allerlei indrukken, problemen en worstelingen die er in kinderen of jongeren plaatsvinden. Tijdens de coaching worden de logische verbanden zichtbaar van datgene wat speelt in de binnen- en buitenwereld van het kind.

Gedrag, denken, familiesysteem, emoties en het lichaam zijn gebieden die elkaar beïnvloeden en met elkaar in verbinding staan. Omdat ieder kind uniek is, zet ik verschillende methodes en technieken in om aan te sluiten bij het kind.

Een kind is onlosmakelijk met zijn ouders en omgeving verbonden en ze beïnvloeden elkaar dagelijks. Ik kijk daarom tijdens een traject naar het hele systeem waarin een kind opgroeit. Uit ervaring blijkt dat wanneer je alleen met het kind aan de slag gaat de kans aanwezig is dat de klachten terugkomen op dezelfde of op een andere manier. 

Wat je kunt verwachten van gezins- en kindercoaching bij Move to Mend

Het traject wordt afgestemd op ieders specifieke situatie. Ieder kind en elk gezin zijn namelijk uniek en hebben een andere kijk op de wereld. De oplossing voor eenzelfde klacht kan dus totaal verschillend zijn.

Ik help kinderen zich bewust te worden van nieuwe mogelijkheden of oplossingen voor een probleem. Daarnaast begeleid ik ouders in het bewust worden van hun invloed en het kijken naar patronen die zijn ontstaan in het gezin. Kinderen doen namelijk niet wat ouders zeggen maar wat ouders doen. Ouders en kinderen gaan elkaar beter begrijpen waardoor er meer rust ontstaat in het gezin. Kinderen maken nog veel gebruik van de non-verbale taal. Tijdens de coaching sessies ontdekken we de taal van het kind, waardoor er meer duidelijkheid en constructieve communicatie kan ontstaan in het gezin. Dit zorgt voor minder frustratie van zowel kind als ouders.

Je kunt o.a. terecht met:

 • Boosheid
 • Agressie en impulsief gedrag
 • Angsten
 • Neerslachtige gevoelens
 • Gedragsproblemen
 • Last van gevolgen echtscheiding ouders
 • Zelfvertrouwen
 • Slaapproblemen
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Ouder-kind relatieproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Faalangst
 • Slachtoffer van pesten
 • Opvoedkundige vragen
 • Opvoedproblemen
 • Oudercoaching
 • Gevolgen na een schokkende gebeurtenis/traumatische gebeurtenis